Aylık arşivler: Ocak 2014

Tablo üzerinde kayıt silme

Tablolar üzerinde zaman zaman kayıt silme işlemleri gerçekleştirmemiz gerekebilir. Bu durumda Delete komutu sıklıkla kullanılır. Kayıtlar select komutundaki gibi seçilir. Select * from dbo.Musteri where MusteriTipi='Perakende' Yukarıdaki gibi Musteri tablosunda tipi perakende olan kayıtları seçebildiğimiz gibi bu kayıtları Delete komutuyla silebiliriz. DELETE from dbo.Musteri where MusteriTipi='Perakende' Burada herhangi bir alan belirtilmez çünkü satır olarak silinmektedir. Bu komutun dikkatli kullanılması gerekir çünkü özel bir durum olmadıkça kayıtlar kalıcı olarak silinir. Kayıt silme işlemi kayıt sayısına göre zaman alabilmektedir. Eğer çok kayıt olan bir tablodaki tüm kayıtları silerek tabloyu tamamen boşaltmak isteniyorsanız delete komutu yerine truncate table komutunu tavsiye ederim. örneğin 1 milyon kayıt olan bir müşteri tablosunu DELETE FROM MUSTERI yerine TRUNCATE TABLE MUSTERI komutu ile çok daha hızlı silebilirsiniz. Ancak bu komut koşul almadan tüm tabloyu silmektedir. Ayrıca bazı durumlarda kayıtları silmeden sadece belli kolonların topluca temizlenmesine ihtiyaç duyulabilir. Bu tip durumlarda da Update komutundan yararlanabilirsiniz. Update MUSTERI SET BekleyenSiparis=0 where BolgeKodu='34' Yani Musteri tablosundaki bölge kodu 34 olan kayıtların bekleyen siparişlerini sıfırla anlamındadır. Texas consolidation company

Visual Studio uygulamasında sql bağlantısı.

Sıklıkla kullandığımız wisual studio dan sql veritabanına erişmek ve kayıt okumak için birkaç seçenek mevcuttur. Bu bağlantılar kod ile oluşturabileceğiniz gibi project menüsünden yeni bir datasource ekleyebilirsiniz. Biz temel iki yöntemi kullanalım loans by cashfuse. 1.Sql server, 2. odbc. Burada databese için bir connection string istenmek eğer direkt bir sql sunucusuna bağlanmayı tercih ederseniz connection string aşağıdaki gibi olmalı. Data Source=PC1;Initial Catalog=Development;Persist Security Info=True;User ID=sa;Password=1 Yani PC1 sql sunucusunda ki Development veritabanı üzerine sa kullanıcısı ile bağlan demektir. Diğer yöntem ise odbc kullanarak yapılır ki burada sistem veri kaynaklarınızda daha önceden belirlenmiş bir bağlantıyı tercih ettiğiniz anlamına gelir. Bağlantı dizesi aşağıda görüldüğü gibi oldukça basittir. Dsn=TestOdbc;uid=sa;pwd=1 Datasource için connection string(bağlantı dizesi) tanımlandıktan sonra tablolara erişmek için bir dataset nesnesi kullanabiliriz. Eğer new data source seçeneğinden bağlantı oluşturduysanız zaten otomatik bir dataset nesnesi oluşmuştur. Formunuza bir grid ekleyip datasource olarak bu data seti seçebilirsiniz. Ancak bunu program açıldıktan sonra yapılması daha doru olur. Bunun için herhangi bir nesne olayına aşağıdakine benzer bir kod yazarak ta bunu sağlayabilirsiniz. private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { dataGridView1.DataSource = dataSet1.Tables[0]; } Bilindiği gibi bir datasetin içinde birden fazla tablo bulunabileceğinden köşeli parantez ile index belirtmek gerekmektedir. db_app

https://www.purplepayday.loan/installment-loans/

SQL Insert Komutu

Sql server üzerinde bir kayıt satırı oluşturmak için INSERT INTO komutu kullanılmaktadır. örnek; Aşağıdaki tabloya insert komutu ile kayıt nasıl kayıt atıldığı görülmektedir. sqlinsert sqlinsert2 Burada dikkat edilirse ID alanı için bir değer belirtmedik. Çünkü ID alanı otomatik artan kimlik alanı olarak tanımlanmıştır. Ayıca tüm alanlar sırası ile verildiği taktirde alan isimlerini yazmadan da insert işlemi gerçekleştirilebilir. Ancak ileride herhangi bir sorun yaşamam adına alan isimlerinin belirtilerek insert komutu çalıştırmak doğru bir alışkanlık olur. Alan isimleri verilmeden kayıt satırı oluşturma; INSERT INTO [dbo].[Aday] VALUES (‘123456789′,’KEMAL’ ,’KARA’ ,’ADANA’ ,’2001-02-25 11:32:00′ ,’36945′,’69’ ,’1.66′ ,’02358469752′) Insert into komutu kullanılırken dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise eğer boş geçilemez bir alan varsa bunların atlanılmaması gerekir, default olarak dahi bir değer belirtilmelidir. Bir de alan uzunlukları dikkate alınmalıdır. Mesela alan özelliği varchar(20) olan yani 20 alfasayısal karaktere izin verilen bir alana 21 veya daha fazla karakter içeren bir değer set edilemeyeceği için hata alırız. Bu hatalar insert komutunu yeni kullanmaya başlayan arkadaşların sıklıkla karşılarına çıkabileceği hatalar olduğundan burada hatırlatmak istedim auto title loan.

Temel SQL komutları

Sql serverda query oluştururken kullanılabilecek onlarca farklı özellikte ifade bulunmaktadır.Ancak bunlardan bir kısmı sorgularda sıklıkla karşılaşılan ve temel veri sorgulama işleminde kullanılan komutlar dır.  Özellikle sql ile yeni çalışaların ilk ögrenmesini gereken komutlardandır. Bunlardan bazıları; SELECT : Tablodan alınması istenen kolon başlıkları seçmeyi ifade eder. FROM : Hangi tablodan yada tablolardan veri alınacağını ifade eder. WHERE : Hangi koşula uyan kayıtların çağrılmasını ifade eder. ORDER BY : Tablodan çağrılacak kayıtların hangi sıralama ile gelmesi gerektiğini belirler. Not: birden çok alan seçilirken aralarına virgül konularak ayrılır. Örnek;

ID Adi Soyadi Telefon Bolge
1 KENAN CANDAN 35461312 06
2 FATMA ÇINAR 43453453 35
3 AHMET HARUN 24169846 34
4 FATİH DEMİR 23423422 55
5 OSMAN DİLSİZ 49442349 34
6 CANAN POLAT 23232342 34

SELECT Adi,Soyadi FROM Telefonlar WHERE ID<6 and Adi<>’KENAN’ ORDER BY Adi Anlamı: Telefonlar tablosundaki adi , soyadi alanlarını çek ancak ID si 5 den küçük ve ismi Kenan olmayanları alıp ad a göre sırala. Sonuç netent sparks video slot:

Adi Soyadi Telefon
AHMET HARUN 24169846
FATİH DEMİR 23423422
FATMA ÇINAR 43453453
KENAN CANDAN 35461312