SQL SERVER da CURSOR KULLANMAK

SQL üzerindeki cursor işlemlerinin genel amacı satır satır işlem yapabilmektir.
Bil hassa satırlar üzerinden belli sıra ile geçerek önceki yada sonraki satırlarla ilişkili yada tamamen başka tablodaki kayıt satırları ile ilişkili işlemlerin ve fonksiyonların çalıştırılabilmesidir.
Hemen bir örnek verecek olursak aşağıda genel hatlarıyla bir cursor uygulaması bulabilirsiniz.
Cursor

 

Sorgu yapılan tablo
Cursor2

Komut özeti;

DECLARE XXX CUSROS
FOR  (Select statement)
OPEN XXX
FETCH NEXT FROM XXX INTO (variants)
WHILE @@FETCH_STATUS<>0
BEGIN
-- Process
END
CLOSE XXX
DEALLOCATE XXX

For more information check out financejar.co.uk/

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir