Toplam alma yöntemleri

SQl server üzerinde sayısal değerler için toplam alma ihtiyacı olduğunda SUM() fonksiyonu kullanılır.

SELECT SUM(Tutar) FROM ALACAKLAR

Bu sorgu bize alacaklar tablosunda tutar alanının toplamını verir.

Sum fonksiyonu koşul verilerek ve gruplama yapılarak ta kullanılabilir.

SELECT HESAPKODU,SUM(Tutar) FROM ALACAKLAR WHERE BolgeKodu=’06’ gibi.

Bunlarla beraber pek kullanımı yaygın olmayan ama sorgularınızda ara toplamlar ve genel toplamlar aldırabileceğiniz iki komut daha vardır.
WITH ROLLUP ve WITH CUBE

Örneğin aşağıdaki gibi bir komut ile sorgulama yapıldığında Hesap toplamları ve genel toplam alındığı görülebilir.

SELECT HesapKodu,case when grouping([HesapKodu])= 1 then 'Genel Toplam'
when grouping(EvrakNo)=1 then 'Hesap Toplam' else EvrakNo end Evrakno,
Sum([Tutar]),GROUPING(Evrakno)
FROM [Development].[dbo].[Cari]
group by [HesapKodu] ,[EvrakNo] with Rollup

Sql_Toplam_SUM

For more information check out lentra.co.uk/

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir