Visual Studio uygulamasında sql bağlantısı.

Sıklıkla kullandığımız wisual studio dan sql veritabanına erişmek ve kayıt okumak için birkaç seçenek mevcuttur. Bu bağlantılar kod ile oluşturabileceğiniz gibi project menüsünden yeni bir datasource ekleyebilirsiniz. Biz temel iki yöntemi kullanalım loans by cashfuse. 1.Sql server, 2. odbc. Burada databese için bir connection string istenmek eğer direkt bir sql sunucusuna bağlanmayı tercih ederseniz connection string aşağıdaki gibi olmalı. Data Source=PC1;Initial Catalog=Development;Persist Security Info=True;User ID=sa;Password=1 Yani PC1 sql sunucusunda ki Development veritabanı üzerine sa kullanıcısı ile bağlan demektir. Diğer yöntem ise odbc kullanarak yapılır ki burada sistem veri kaynaklarınızda daha önceden belirlenmiş bir bağlantıyı tercih ettiğiniz anlamına gelir. Bağlantı dizesi aşağıda görüldüğü gibi oldukça basittir. Dsn=TestOdbc;uid=sa;pwd=1 Datasource için connection string(bağlantı dizesi) tanımlandıktan sonra tablolara erişmek için bir dataset nesnesi kullanabiliriz. Eğer new data source seçeneğinden bağlantı oluşturduysanız zaten otomatik bir dataset nesnesi oluşmuştur. Formunuza bir grid ekleyip datasource olarak bu data seti seçebilirsiniz. Ancak bunu program açıldıktan sonra yapılması daha doru olur. Bunun için herhangi bir nesne olayına aşağıdakine benzer bir kod yazarak ta bunu sağlayabilirsiniz. private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { dataGridView1.DataSource = dataSet1.Tables[0]; } Bilindiği gibi bir datasetin içinde birden fazla tablo bulunabileceğinden köşeli parantez ile index belirtmek gerekmektedir. db_app

https://www.purplepayday.loan/installment-loans/

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir